FA | EN | AR
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 49
جمع بازديدها تاكنون: 361549


جلسه نشست قضایی استان برگزار شد

نشست قضایی دادگستری کل استان با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل ژنتیکی و پزشکی قانونی با حضور رئیس کل دادگستری ، مدیر کل پزشکی قانونی، معاونین دادگستری و قضات در سالن جلسات دادگستری بر گزار شد و در مورد دقت و توجه در رسیدگی به پرونده ها و فرایند رسیدگی به آنها بحث و ثبادل نظر گردید.

دکتر ستاره درا بتدای جلسه گفت: اهمیت وحساسیت کار در پزشکی قانونی واضح و در خور توجه است چرا که انجام آزمایشات و معاینات اجساد بایستی با دقت و توجه بیشتر صورت گیرد تا رسیدگی به پرونده ها در دادسرا ها تسهیل و تسریع گردد.

ستاره با بیان اینکه یکی از کاربردهای DNA بررسیهای خویشاوندی است که این امر میتواند کمک زیادی در تشخیص هویت افراد داشته باشد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان دقت و توجه بیشتر در کلیه مراحل آزمایش و معاینه اجساد را از برنامه ها مهم و رویکرد اصلی پزشکی قانونی استان زنجان بر شمرد و خاطر نشان کرد :اشرافیت و توجه به این امر مهم بایستی در نتیجه گیری و نظر پزشکی قانونی تبلور پیدا کند که تلاش تمام پرسنل نیز بر همین مبنا می باشد.

در ادامه قضات حاضر در نشست قضایی سئوالات خود پیرامون پزشکی قانونی مطرح نمودند.

 

تاریخ انتشار: ١١:٢٧ -1395/10/04 کد مطلب :٢٨١٠١
  نسخه چاپي

خروج

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی:زنجان، خیابان خرمشهر، جنب سرپرستی بانک ملی، خیابان بلال حبشی کدپستی: 45146349993
تلفن: 7241770- 0241، دورنگار: 3263903،
پیام کوتاه: 20001372