• کارگاه آموزشی "تعیین ارش و نقص عضو درصدمات نخاعی و ستون فقرات" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

   کارگاه آموزشی "تعیین ارش و نقص عضو درصدمات نخاعی و ستون فقرات" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

   کارگاه آموزشی "تعیین ارش و نقص عضو درصدمات نخاعی و ستون فقرات" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

   کارگاه آموزشی "تعیین ارش و نقص عضو درصدمات نخاعی و ستون فقرات" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در مورخ 97/10/22 برگزار گردید.

   کارگاه آموزشی "تعیین ارش و نقص عضو درصدمات نخاعی و ستون فقرات" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در مورخ 97/10/22 برگزار گردید مباحث مطرح شده در کارگاه عبارت بودند از : آناتومی ستون فقرات، آناتومی نخاع و ریشه های نخاعی، آسیب های نخاعی بدنبال تروما، بررسی دستورالعمل ها و نحوه نگارش گواهی در صدمات ستون فقرات، بررسی دستورالعمل ها و نحوه نگارش گواهی در صدمات مهره های گردنی

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: