• تقدیر استاندار زنجان از مدیرکل پزشکی قانونی استان

   تقدیر استاندار زنجان از مدیرکل پزشکی قانونی استان

   تقدیر استاندار زنجان از مدیرکل پزشکی قانونی استان

   استاندار زنجان با ارسال لوح تقدیری از مدیر کل پزشکی قانونی استان به منظور تحقق درآمدهای استانی و مازاد وصولی سال 1397 قدردانی کرد.

   استاندار زنجان با ارسال لوح تقدیری از مدیر کل پزشکی قانونی استان به منظور تحقق درآمدهای استانی و مازاد وصولی سال 1397 قدردانی کرد.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: