• دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با مدیرکل پزشکی قانونی استان

   دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با مدیرکل پزشکی قانونی استان

   دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با مدیرکل پزشکی قانونی استان

   دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با مدیرکل پزشکی قانونی استان

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی ، جناب آقای دکتر قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به منظور تبریک هفته قوه قضائیه در مرکز پزشکی قانونی استان حضور یافتند و با آقای دکتر ستاره مدیرکل پزشکی قانونی دیدار نمودند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: