• برگزاری همایش فصلی پزشکان قانونی شاغل در اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان

   برگزاری همایش فصلی پزشکان قانونی شاغل در اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان

   برگزاری همایش فصلی پزشکان قانونی شاغل در اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان

   همایش فصلی پزشکان شاغل در پزشکی قانونی استان زنجان با موضوع بررسی دستورالعمل اندام های فوقانی، تحتانی و جراحات در مورخ 98/07/04 تشکیل گردید.

   به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان: همایش فصلی این استان با حضور مدیرکل ، کلیه پزشکان شاغل در اداره کل و روسای مراکز پزشکی قانونی زنجان ، روز پنج شنبه مورخ 98/07/04 در دفتر مدیریت اداره کل با عنوان بررسی دستورالعمل اندام های فوقانی، تحتانی و جراحات تشکیل گردید.در این جلسه که در خصوص نحوه ارزیابی و تعیین ارش سوختگی ها جهت ایجاد وحدت رویه همچنین اصول کارشناسی و ابهامات در ارزیابی آسیب ها، عوارض و نقص عضو اندام ها بحث و تبادل نظر بعمل آمد ، مقرر گردید بر مبنای قانون 9 سوختگی ها: صدمات سوختگی سر و صورت و گردن، قدام سینه و شکم، خلف تنه و ناحیه کمر، اندام فوقانی راست و چپ ، اندام تحتانی راست و چپ و ناحیه تناسلی هر کدام جداگانه در یک بند تعیین گردد. شایان ذکر است جلسه هماهنگی بررسی مجدد دستورالعمل فوق توسط پزشکان در ماههای آتی برگزار خواهد شد.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: