• تقدیر از کارمندان نمونه پزشکی قانونی استان زنجان

   تقدیر از کارمندان نمونه پزشکی قانونی استان زنجان

   تقدیر از کارمندان نمونه پزشکی قانونی استان زنجان

   تقدیر از کارمندان نمونه پزشکی قانونی استان زنجان

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی زنجان، دکتر ستاره مدیر کل پزشکی قانونی زنجان ضمن تقدیر از زحمات کارمندان در راستای پبشبرد اهداف سازمانی از دو کارمند نمونه این اداره کل تقدیر بعمل آورد.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: