•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1متوفیات ناشی از غرق شدگی سال97
   pdf
   78.93 کیلوبایت
   2متوفیات ناشی از غرق شدگی سه ماهه اول سال98
   pdf
   88.77 کیلوبایت
   3غرق شدگی چهارماهه اول 97
   pdf
   31.59 کیلوبایت
   4غرق شدگی
   pdf
   30.84 کیلوبایت