•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1متوفیات ناشی از سوختگی سال97
   pdf
   81.43 کیلوبایت
   2متوفیات ناشی از سوختگی سه ماهه اول سال 98
   pdf
   86.41 کیلوبایت
   3سوختگی چهار ماهه اول97
   pdf
   31.25 کیلوبایت
   4سوختگی
   pdf
   30.54 کیلوبایت