•  
  • مسمومیت با گاز
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1متوفیات ناشی از گازگرفتگی سال 97
   pdf
   102.34 کیلوبایت
   2متوفیات ناشی از گاز گرفتگی سه ماهه اول سال98
   pdf
   93.88 کیلوبایت
   3گازگرفتگی چهار ماهه اول 97
   pdf
   31.28 کیلوبایت
   4مسمومیت با گاز
   -
   -