•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1متوفیات ناشی ازبرق گرفتگی سال97
   pdf
   451 کیلوبایت
   2متوفیات ناشی از برق گرفتگی سه ماهه اول سال 98
   pdf
   398.94 کیلوبایت
   3برق گرفتگی چهارماهه اول97
   pdf
   31.56 کیلوبایت
   4برق گرفتگی
   pdf
   30.82 کیلوبایت