• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان ماه نشانزنجان / ماه نشانکد مرکز: 1013مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: دکتر محرمعلی نوریآدرس: آدرس: ماه نشان ورودی شهر جنب دادگستریکد پستی: 4541913131تلفن: 36223466 - 024نمابر: 36223466پزشکی قانونی شهرستان ماه نشان
   2پزشکی قانونی شهرستان قیدارزنجان / قیدارکد مرکز: 1010مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: دکتر خسرو قاسمی نیاآدرس: آدرس: قیدار – ورودی جاده قیدار زنجان، رو به روی تالار قائمکد پستی: 4515813139تلفن: 24226004 - 024نمابر: 24226013پزشکی قانونی شهرستان قیدار
   3پزشکی قانونی شهرستان خرمدرهزنجان / خرمدرهکد مرکز: 1001مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: دکتر علی دوستیآدرس: آدرس: خرم دره – خیابان امام خمینی، کوچه 66، پلاک 1کد پستی: 4571973833تلفن: 35536853 - 024نمابر: 35527951پزشکی قانونی شهرستان خرمدره
   4پزشکی قانونی شهرستان ابهرزنجان / ابهرکد مرکز: 996مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: دکتر خسرو قاسمی نیاآدرس: آدرس: ابهر – خیابان سی متری شهید بهشتی – هشت متری محمدبیگیکد پستی: 4561879739تلفن: 35231900 - 024نمابر: 35242890پزشکی قانونی شهرستان ابهر
   5مرکز پزشکی قانونی استان زنجانزنجان / زنجانکد مرکز: 15مسئول مرکز: مدیرکل: دکتر مهرداد ستارهآدرس: آدرس: زنجان خیابان خرمشهر خ بلال حبشی نبش کوچه اول شرقیکد پستی: 4516743188تلفن: 33741770 - 024نمابر: 33741771پست الکترونیک: zn@lmo.irمرکز پزشکی قانونی استان زنجان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز